Menu

Spreekuur preventiecoaching

Een spreekuur op locatie in uw bedrijf waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Na overleg met de leidinggevende kan een medewerker zich intekenen voor een √©√©nmalig consult. Dit geeft medewerkers die een knelpunt ervaren in hun functioneren of hun belasting, de mogelijkheid om laagdrempelig advies en feedback te krijgen. Tijdens deze gesprekken kan de situatie voor de medewerker verhelderd worden en een helpende richting bepaald worden. In dit gesprek wordt ook een inschatting gemaakt of doorverwijzing of een coachingstraject nodig is om de situatie te verbeteren. 

Dit aanbod is ook in te zetten voor een bepaalde periode waarin grote uitdagingen spelen, zoals b.v. nu in de periode van het Coronavirus of tijdens een grote verandering in het bedrijf.


Door deze dienst bent u in staat om uw medewerkers snelle en preventieve interventies aan te bieden die ziekteverzuim kunnen voorkomen. Bij uitval van medewerkers kunt u dit spreekuur inzetten in het kader van de wet Poortwachter. indien van belang kan een consult kan opgevolgd worden door een schriftelijke rapportage aan de betrokken leidinggevende.