Menu

Voor bedrijven

  • Zijn er in het bedrijf werknemers die signalen van overbelasting afgeven? Misschien is het tijd voor een preventieve aanpak van werkdruk en stresshantering.
  • Zijn er werknemers die herstel- en reïntegratie begeleiding nodig hebben?
  • Wil je investeren in effectief én plezierig werken?
  • Zijn er grote uitdagingen (zoals b.v. nu tijdens het Coronavirus of tijdens een grote transitie) en wilt u preventief ondersteuning bieden aan uw medewerkers?


Een groot percentage van ziekte en uitval wordt veroorzaakt door het niet goed kunnen hanteren van stress. Wil je in het bedrijf uitval door stressgerelateerde klachten voorkomen of een duurzame terugkeer op de werkplek bereiken?
Balans in Werk en Leven legt de focus op bewust verbinden van voelen, denken en doen. Spanning wordt dan weer een gezonde prikkel om te doen wat nu nodig is. 

Resultaten

Balans in Werk en leven richt zich op concrete resultaten in het dagelijkse werk. Resultaten die gebaseerd zijn op een verandering in denken, voelen én doen. Zodat het gaat om veranderingen die blijvend en stevig verankerd zijn. Daardoor kan ziekteverzuim voorkomen of verkort worden. 

Deelnemers aan coaching of training bij Balans in Werk en Leven ervaren dat zij:

  • Meer vaardigheden hebben m.b.t. stresshantering en persoonlijke effectiviteit.
  • Beter in staat zijn om te sturen in dagelijkse werksituaties.
  • Met meer rust, plezier en energie in hun werk staan.

Meer informatie over het aanbod:


Maak een afspraak of stel een vraag:
Mirjam van den Anker
Contact via mail
Telefoon: 06 38039329

Wil je eerst eens van gedachten wisselen over de vraagstukken in jouw organisatie? Ik neem graag de tijd om hierover in gesprek te gaan. Een offerte kan op aanvraag gemaakt worden.